1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.elitapl.pl jest:

Elita Monika Wodzińska
ul. Świętego Jana 37
95-200 Pabianice
Nip 7311705574 Regon 100498675
Telefon 509-039-085
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Pabianic numer 22768

2. Zamówienia:

   - poprzez zalogowanie się w sklepie internetowym www.elitapl.pl (24
   godziny na dobę 7 dni w tygodniu)
   - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu)
   - telefonicznie 509 039 085 (od poniedziałku do piątku w godzinach
   8-15:30)
   - sprzedawca wskazuje, że opisy produktów, ceny oraz wszelkie inne
   informacje umieszczone w sklepie internetowym elitapl.pl nie stanowią
   oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie
   zaproszeniem do składania ofert nabycia Produktów przez Klienta.
- sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, Kosztów Dostawy,
wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i
odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób
nienaruszający praw nabytych przez Klienta
- sprzedawca może organizować promocje i wyprzedaże dla Klientów, o
czym będzie z wyprzedzeniem informować na stronach Sklepu Internetowego
www.elitapl.pl
- sprzedawca zgodnie z życzeniem Klienta dołącza do przesyłki paragon
albo fakturę VAT oraz niezbędne karty gwarancyjne. W przypadku, gdy
Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT (np. podmioty gospodarcze)
prosimy o wcześniejsze przesłanie mailem potrzebnych danych do
wystawienia faktury VAT (nasz email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).
- po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia
zamówienia przez sprzedawcę, jest to równocześnie moment zawarcia Umowy
Sprzedaży

3. Płatności:

Należność za zamówiony towar Zamawiający można uregulować w
następujący sposób:

za pobraniem - gotówką przy odbiorze przesyłki (do wartości zamówienia
nie przekraczającej 5000zł brutto)

przelewem - przedpłatą na konto firmowe:
ING Bank Śląski
nr konta 73 1050 1461 1000 0090 6132 0736
Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer
(numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia, datę
zamówienia), podać nazwę instytucji/osoby zamawiającej oraz dopisać
hasło "elitapl.pl"  

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w
złotych polskich i zawierają podatek VAT

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku
nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Dostawa:

Zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez
Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty:

przelew/przedpłata na konto - od daty zaksięgowania wpłaty na koncie
firmowym Elita Monika Wodzińska
pobranie - od daty złożenia zamówienia

W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym
fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji
zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też
zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji
zamówienia.

w dniu wysłania przesyłki do Klienta przekazywana jest informacja mailem
potwierdzająca nadanie przesyłki

Klient ma proawo spisania protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera w
razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki

5. Reklamacja:

- kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy
pod adresem  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  lub w formie pisemnej na adres
korespondencyjny Sprzedawcy.
- poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
- jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego
reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
- sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania w prawidłowej postaci.
- odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego
adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
 
6. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przez Konsumenta

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług –
zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez
podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci
wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym
koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności
otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub
dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od
tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie internetowym www.elitapl.pl,
należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na
adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Kupujący może skorzystać ze wzoru
odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na
adres firmy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy
wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu
od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],
numer zamówienia  .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w
następującym wypadku:

Gdy produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostrczeniu

Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób
dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy
oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W wypadku
odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

7. Prawo zwrotu zakupionego produktu prez Przedsiębiorców

Przedsiębiorca może się zwrócić do Sprzedawcy z wnioskiem o przyjęcie
zwrotu Produktu w terminie 14 od dnia dostawy mailem lub na adres firmy
wraz z kopią dowodu zakupu

Dotyczy produktu:
- który nie był używany z wyjątkiem czynności zwykłego zarządu;
- jest w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu z wyjątkiem czynności
zwykłego zarządu (tj. objerzenia i sprawdzenia produktu) i jest kompletny
(tj. zawiera metki, etykiety)

Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu zakupionego produktu w
następującym wypadku:

Gdy produkt dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu
opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostrczeniu

Sprzedawca ma 30 dni na przekazanie Przedsiębiorcy o swojej decyzji

8. Uprawnienia Konsumentów z tytułu Rękojmi

Sprzedający oświadcza, że zobowiązuję się dostarczyć rzecz bez wad,
z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży  

Jeżeli produkt ma wadę Klient może:

- złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo
wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był
już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub
usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast
wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy
do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem
proponowanym przez Sprzedawcę

- żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub
usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla
Klienta.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli
doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w
sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim
możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży
wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi
Sprzedawca

- klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, ma obowiązek
dostrczyć wadliwy przedmiot na adres sprzedawcy, koszt dostawy pokrywa
Sprzedawca

- sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Klientowi.
Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad
przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, lecz
termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w
zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy
sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady
Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub
usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia
oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego
upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady

- wszelkie reklamacja produktu należy przesyłać na adrs mail lub adres
firmy, spzredawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni rozpatruje
reklamację i udziela odpowiedzi

9. Uprawnienia Przedsiębiorców z tytułu Rękojmi

- sprzedawca odpowiada za wadę produktu przez okres 1 roku od dnia
dostawy

- Przedsiębiorca po stwierdzeniu wad produktu powinien niezwłocznie
zawiadomić sprzedawcę o tym fakcie poprzez email lub na adres firmy wraz
z kopią dowodu zakupu

- reklamacja z tytułu rękojmi zgłoszona przez Przedsiębiorcą zostanie
rozpatrzona w terminie 14 dni od jej otrzymania przez sprzedawcę. O
rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi, Przedsiębiorca zostanie
powiadomiony przy pomocy poczty elektronicznej lub na podany adres

-   w przypadku uznania reklamacji Produktu za uzasadnioną, Klient otrzyma
zwrot poniesionych, uzasadnionych i należycie udokumentowanych kosztów
wysłania reklamacji oraz zgodnie z żądaniem Przedsiębiorcy wymieni
Produkt na nowy albo zwróci za niego pełną należność.

-   w przypadku nie uznania reklamacji produkt zostanie odesłany do
Przedsiębiorcy na jego koszt

10. Gwarancje:

- sprzdawane produkty przez skelp internetowy www.elitapl.pl mogą być
objęte gwarancją udzieloną przez producenta produktu lub dystrybutora

11. Ochrona danych osobowych:

- administratorem danych dla Danych Osobowych jest
Elita Monika Wodzińska
ul. Świętego Jana 37
95-200 Pabianice
Nip 7311705574 Regon 100498675
Telefon 509-039-085
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Pabianic numer 22768
- administrator danych przetwarza dane osobowe w celu realizacji
Zamówienia Klienta oraz w celach technicznych związanych z utrzymaniem i
obsługą Konta Klienta oraz świadczenia na rzecz Klienta drogą
elektroniczną usług bezpłatnych, a także realizacji umowy współpracy
handlowej zawartej przez administratora danych z Przedsiębiorcą.  

- administrator danych oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ponadto, administrator danych oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane
z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
spełniających wymagania polskiego prawa, w tym ustawy o ochronie danych
osobowych oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych

12.  Postanowienia końcowe

- warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin oraz obowiązujące
przepisy prawa

- sprzedawca prześle Regulamin Klientom zawierającym Umowę sprzedaży
lub korzystającym z usług świadczonych drogą elektroniczną

- wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku
polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd
powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego.

- każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest
skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz
istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane
przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.

- sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie
zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia
w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który
obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana
Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na Stronie
Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 14 dni przed
wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą
wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do
tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej
treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę,
co skutkuje rozwiązaniem umowy.

-  Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014.

 

Polityka Prywatności


1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronach Sklepu jest Sprzedawca Elita Monika Wodzińskaul. Świętego Jana 3795-200 Pabianice Nip 7311705574 Regon 100498675tel. 509 039 085e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego. Firma nie udostępnia danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celach ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingu.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy sprzedaży towaru, wysyłki  i obsługi formularza kontaktowego oraz w celach kontaktowych dotyczących zamówienia, powiadamiania użytkowników o istotnych zmianach w serwisie lub komunikatach technicznych

4. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu internetowego lub do momentu cofnięcia zgody przez klienta. 

5. Nie przekazujemy danych klienta poza teren Polski/Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Użytkownikowi Sklepu przysługuje prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W celu wykonania tych praw aktualne dane kontaktowe zawsze podane są w zakładce "Kontakt" na stronie głównej sklepu.

7. W celu realizacji zamówień sklep może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: GLS oraz partnerów którzy technicznie pomagają prowadzić sklep internetowy, dostawcy usług hostingu. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum

 

Polityka Cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu elitapl.pl.Pliki cookies wykorzystywane są w celu:dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.